Magistrát města Opavy

Magistrát města Opavy - Budova "A"

Městská policie

Kontaktní informace


VSTUP - HLAVNÍ

 • přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Krnovská pro pěší, z nejbližších MHD zastávek Stará silnice Z (z centra směr Jaktař) a Stará silnice D (do centra směr Divadlo).
 • sklon - Plocha před objektem má kombinovaný sklon 4,6 %, povrch tvoří litý asfalt s většími poruchami povrchu.
 • přímá rampa - Před vstupem je schodiště (+ 3 schodů). K jeho překonání je na pravé straně k dispozici přímá rampa, sklon 10,9%, šířka 136 cm, délka 567 cm, povrch pororošt, rozměr oka 34 mm, oboustranná madla, výška 100 cm. Manipulační prostor nad rampou je dostatečný.
 • jednokřídlé dveře - Vstupní dveře objektu jsou jednokřídlé, šířka 90 cm, otevíraní mechanické směrem ven. Zvonková signalizace Interkom, výška 95 cm, odsazení od rohu 15 cm, umístění vpravo u dveří.
 • zádveří - Zádveří slouží jako odbavovací prostor pro veřejnost, parametry šířka 320 cm, hloubka 270 cm. Z tohoto prostoru vedou je vstup do kanceláře (Řešení přestupku) jednokřídlé dveře, šířka 90 cm, práh 2 cm, otevíraní mechanické směrem ze zádveří (do kanceláře).
 • zvonková signalizace - pouze interkom, výška 95 cm, odsazení od nejbližšího rohu 15 cm
Přístup - Hlavní vchod
Přístup - Hlavní vchod
Přístup - rampa
Přístup - rampa

INTERIÉR

 • pult - Pult přepážky je ve výšce 120 cm. Spodní hrana prosklené přepážky a odbavovacího okýnka služebny má výšku 120 cm.
 • lokalizace - Vstup do služebny, zvonková signalizace, výška 120 cm. Vstup do kanceláře Řešení přestupků, dveře 90 cm, práh 2 cm, otevíraní mechanické dovnitř, manipulační prostor z pohledu vstupu, šířka 200 cm a hloubka 110 cm
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.
 • interiér - Je přístupný celý nebo jeho větší část.
Vstup do služebny
Vstup do služebny
Kancelář Řešení přestupku
Kancelář Řešení přestupku

WC upravené

 • samostatné WC - Volně přístupná toaleta (WC I.) se nachází v odbavovacím prostoru (zádveří).
 • parametry WC - Dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích chybí, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 265 cm, hloubka 145 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vlevo, výška 120 cm.
 • přístup k WC míse - Z pohledu vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 80 cm (78 cm). Výška sedu 50 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 120 cm (118 cm).
 • vybavení WC - Umyvadlo, výška max. 77 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 112 cm, zrcadlo NE, madlo u umyvadla NE.
Piktogram je samozřejmosti
Piktogram je samozřejmosti
Pohled do prostoru upraveného WC
Pohled do prostoru upraveného WC

PARKOVÁNÍ

VPS - 3 stání u budovy B
VPS - 3 stání u budovy B
VPS - 3 stání u budovy C
VPS - 3 stání u budovy C

Podívejte se na foto z terénu

MAPA

Datum mapování 07/2018

Datum aktualizace 06/2021