Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Informace č. 01/2019 - Projekt a fúze do spolku 

13.01.2019

Vážení přátelé, 

předem nám dovolte dodatečně vám popřát vše nejlepší v novém roce 2019, mnoho pracovních úspěchů, rodinného štěstí, ale ze všeho nejvíce hodně zdraví. 

Rok skončil, jako každý jedinec či subjekt i my jsme s kolegou Honzou bilancovali, co jsem udělali dobře a co by šlo ještě lépe udělat. Proto jsem se rozhodli projekt postavit na profesionální úroveň než doposud. Jedním úkonem, který v současné chvílí provádíme je fúze do spolku. Projekt Opava bez bariér by měl být v nejbližším termínu součásti spolku Volně Opavskem z.s. . Věříme, že právě tato fúze pozvedne projekt na profesionální úroveň a pomůže nám rozšířit i tým.  

  • Od fúze do spolku předpokládáme lepší financování projektu a rozšíření týmu. 
  • Dalším bodem zajistit financování projektu tak, aby byl životaschopný.
  • Rozvíjet spolupráci s dalšími projekty se stejnou či podobnou tématikou.
  • Rozšířit projekt na celou oblast Opavska vč. měst spadající pod Opavsko.
  • Rozvíjet spolupráci s novým vedením Statutárního města Opavy.

Jak vidíte, je toho hodně, ale pevně s kolegou věříme, že naše cíle se nám podaří naplnit, a také to, že vám, návštěvníkům webu budeme přinášet spoustu nových informací a nových, námi zmapovaných objektů.  

Závěrem by jsme s kolegou chtěli poděkovat subjektům a také jednotlivcům za velkou a významnou podporu, kteří nám projekt Opava bez bariér pomohli v roce 2018 rozjet. 
Děkujeme, 
Statutárnímu městu Opava, jmenovitě bývalému panu náměstkovi Josefu Stiborskému a paní Heleně Bartošové, za pomoc při získání dotací na seminář spojený se startem mapování a na nástroje potřebné k mapování; 
paní Ivaně Nevludové, poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za významný finanční dar, kterým nám pomohla z rozšířením počítačové sítě;
firmě TorriaCars s.r.o. jako hlavnímu dodavateli měřicí techniky a příslušenství a všem dalším partnerům, kteří nás podporují. 
Ale velký dík patří i společnosti Webnode AG, za sponzorský dar, díky kterému může tento web pracovat.

Věříme, že i v roce 2019, ale i v následujících letech vám budeme přinášet samé pozitivní zprávy. 

Přejeme vám krásné dny bez překážek.

Vaši Pavel Carbol a Jan Martínek