Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Dům kultury Petra Bezruče


Základní informace

Adresa:  Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava - část Předměstí

Telefon:  553 821 700, 553 821 701, 553 714 005

E-mail:  okpb@opava.cz

Web:  https://www.kpbo.cz/  

GPS:  49°56'6.947"N, 17°54'20.733"E

VSTUP

Přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Janská a zastávek MHD; VHD a vlakového nádraží Opava - Východ. Dále také z parkoviště v blízkosti objektu.

Sklon - Chodník před objektem má podélný skon 4,5 % a příčný sklon 3,2 %, povrch velkoformátová dlažba, vzor mozaika.

Bariérový vstup - Vstup do budovy je bariérový (+ 1 schod). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 70 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Hlavní vstup je stálé uzamčen, otevírá se pouze při různých kulturních akcích a svatbách. Označení a směr vedlejšího vstupu je dobře viditelné.

1 schod - U vstupu je +1 schod (výška 15 cm, hloubka 15 cm, šířka min. 150 cm, hloubka min. 80 cm). Převýšení není kompenzováno rampou. Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici vpravo od vstupu.

Vedlejší vstup - Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici vpravo od hlavního vchodu nebo přímo z parkoviště z opačné strany objektu (viz. bod Parkování). Vedlejší vstup má akustický orientační maják (AOM) umístěný v pravém horním rohu.

Dvoukřídlé dveře - Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Pro návštěvníky na invalidním vozíku, kteří se nedostanou dveřmi o šířce 75 cm je k dispozici i další vstup, který je pouze služební. Vedlejší křídlo vstupu se nedá otevřít naplno vlivem nainstalované plošiny v blízkosti dveřního křídla. 

Zádveří - Ze zádveří (šířka 275 cm, hloubka 145 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (šířka 80 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří. V zádveří se nachází šikmá schodišťová plošina, překonává 1 podlaží (+8 schodů).

Zvonková signalizace - Interkom, výška max. 160 cm, odsazení od nejbližšího rohu max. 15 cm.

AOM - Akustický orientační maják (AOM) je umístěn je umístěn nad dveřmi vedlejšího vstupu v pravém horním rohu.

Hlavní vstup - bariérový
Hlavní vstup - bariérový
Hlavní vstup
Hlavní vstup
Vedlejší vstup
Vedlejší vstup
Schodišťová plošina v zádveří
Schodišťová plošina v zádveří
Akustický orientační maják (AOM)
Akustický orientační maják (AOM)

INTERIÉR

Pult - Pult v šatně je ve výšce max. 120 cm.

Prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.

Výškový rozdíl - Jeden výškový rozdíl je v zádveří a je řešen šikmou schodišťovou plošinou (viz řádek níže).

Plošina - Přístup v zádveří vedlejšího vstupu je řešen šikmou schodišťovou plošinou. Parametry jsou brané z pohledu směru jízdy: šířka 87 cm, hloubka 90 cm, nosnost 225 kg. Nástup/Výstup na/z plošinu/y dole je boční. Nástup/Výstup na/z plošinu/y nahoře je čelní. Nástupní a výstupní plochy jsou dostatečné. Plošinu mohou využít i rodiče s kočárky.

Interiér - Je přístupný celý nebo jeho větší část. Mapovali jsme hlavně přístupy pro uživatelé invalidních vozíků. V interiéru jsou taktéž rozmístěné akustické orientační majáky (AOM) pro osoby slabozraké nebo nevidomé. Umístění AOM nad dveřmi.

Poznámky z terénu: - Celý interiér má architektonický ráz, patra spojuje nádherné hlavní schodiště dělící se na pravé a levé rameno, tvořící ochoz s přístupem k malému i velkému sálu.

Akustický orientační maják (AOM)
Akustický orientační maják (AOM)

VÝTAH

Lokalizace - Ze zádveří vpravo.

Výtah - Spojuje patra -1 ÷ 2 patro s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostory nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné.

Dispozice výtahu - Do patra -1 a 2 je výtah uzamčen čipem. V této části slouží výtah jako služební. Také je ho možno za doprovodu zaměstnance použít jako přístup pro návštěvy na invalidním vozíku, kde nebylo možné použít schodišťovou plošinu.

Parametry výtahu - Dveře (šířka) klecové 80 cm, šachetní 80 cm, otevírání automatické. Klec šířka 130 cm, hloubka 150 cm. Klec je průchozí, dveře jsou na čelní stěně. Klec je vybavená madlem i zrcadlem na boční stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy je max.100 cm, výška madla max. 100 cm. Sklopné sedátko ANO, funkční ve všech polohách.

Ovládače - Na nástupních plochách jsou ve výšce max. 115 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO. Výška horního ovládače uvnitř klece je max. xxx cm, odsazení od nejbližšího rohu xx cm, reliéf tlačítka DOPLNIT, Braillovo písmo/číslice ANO / NE.

WC upravené

Samostatné WC - Volně přístupná toaleta (WC I.) se nachází v zádveří vstupu naproti veřejné šatny.

Součást WC ženy předsíň - Hygienické zázemí se je součástí oddělení WC ženy. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 90 cm) a otevírají se mechanicky dovnitř. Následuje prostorná předsíň (šířka 125 cm, hloubka 360 cm).

Parametry WC - Dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 80 cm, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 190 cm, hloubka 140 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vpravo, výška max. 100 cm.

Přístup k WC míse - Z pohledu vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 80 cm. Výška sedu 50 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 120 cm.

Vybavení WC -Umyvadlo, výška max. 80 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 90 cm.

Uzamčené WC - Toaleta se uzamyká, klíč je k dispozici u obsluhy veřejné šatny naproti toalety.

Poznámky z terénu: - součásti hygienického zařízení je přebalovací pult. Tento pult je sklopný, umístěný v předsíní, tudíž nijak nepřekáží použití toalety.

PARKOVÁNÍ

U objektu jsou 2 vyhrazená parkovací stání.

GPS: 49°56'5.815"N, 17°54'20.308"E

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=17.9056412&y=49.9349901&z=17&source=traf&id=54092 

Podívejte se na foto z terénu

MAPA

Datum mapovaní 09/2018 

1. Aktualizace 01/2020