Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

SENIORCENTRUM OPAVA, p.o. Penzion IV.

Kontaktní informace


Vstup č.1 - Hlavní
Vstup č.1 - Hlavní
Pohled do zádveří
Pohled do zádveří
Vstup č.2 Opačná strana objektu
Vstup č.2 Opačná strana objektu
Společenská místnost
Společenská místnost

Interiér - přístup do obytné části a k výtahu
Interiér - přístup do obytné části a k výtahu
Interiér - schodiště spojující patra
Interiér - schodiště spojující patra

1. VSTUP HLAVNÍ

 • Přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Rolnická. 
 • Povrch / Sklon - Povrch přístupové cesty, chodníku, tvoří velkoformátová, nekluzká dlažba, mírně zvlněný povrch s minimem snížených obrubníků. Chodník před objektem má kombinovaný příčný a podélný sklon 1,0% - 1,4 %. 
 • Manipulační prostor před vstupem - šířka 580 cm, hloubka 520 cm; povrch litý beton.
 • Přístup ke vchodu tvoří 5 schodů; šířka schodiště 580 cm je rozdělena na 3 úseky pomocí 2. madel s výškou 90 cm; na manipulační plochu je zprava napojená přístupová rampa eliminující převýšení (schody).
 • Vstupní dveře - Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 90 cm, šířka vedlejšího křídla 90 cm, bez prahu.
 • Otevíraní mechanické směrem dovnitř. 
 • Dveře mají prosklené plochy vč. kontrastního značení ve spodní a horní úrovní. 
 • Zvonková signalizace Interkom, výška 120 cm, odsazení od rohu 81 cm, umístění vlevo u dveří.
 • Zádveří - parametry zádveří šířka 440 cm, hloubka 600 cm; vstupní dveře do interiéru, resp. přístup do bytové části tvoří jednokřídlé dveře, šířka 90 cm, které se otevírají mechanicky směrem do zádveří.
 • POZNÁMKY:  V zádveří se nachází také vstup do Společenské místnosti a upravená toaleta. Obě části jsou otevřené pouze v konání společenských akcí, tudíž v době našeho mapování byly obě části uzamčené. 

2. VSTUP VEDLEJŠÍ

 • Přístup - Z opačné strany hlavního vstupu č. 1. Vstup nepřístupný pro osoby na invalidním vozíku.
 • Povrch / Sklon - Povrch přístupové cesty, tvoří kombinaci štěrku, betonové dlažby a zatravňovací betonové dlažby. 
 • Manipulační prostor před vstupem - šířka 398 cm, hloubka 195 cm; povrch litý beton.
 • Přístup ke vchodu tvoří 5 schodů; šířka schodiště 398 cm; jednostranné zábradlí s výškou 90 cm. Kontrastní značení prvního a posledního schodu nechybí. 
 • Vstupní dveře - Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 90 cm, šířka vedlejšího křídla 90 cm, bez prahu.
 • Otevíraní mechanické směrem dovnitř.
 • Dveře mají prosklené plochy vč. kontrastního značení ve spodní a horní úrovní.
 • Zvonková signalizace Interkom, výška 123 cm, odsazení od rohu 83 cm, umístění vlevo u dveří.
 • Zádveří - parametry zádveří šířka 440 cm, hloubka 600 cm; vstupní dveře do interiéru, resp. přístup do bytové části tvoří jednokřídlé dveře, šířka 90 cm, které se otevírají mechanicky směrem do zádveří.
 • POZNÁMKY: V zádveří se nachází také vstup do Společenské místnosti a upravená toaleta. Vstup do Společenské místnosti tvoří dvoukřídlé dveře, šířka hlavního křídla 80 cm, šířka vedlejšího křídla 80 cm, bez prahu, kontrastní značení prosklených ploch jsou v spodní a horní úrovní. U upraveného WC můžeme sdělit jen šířku dveří 90 cm a otevírání do zádveří. Obě části jsou otevřené pouze v konání společenských akcí, tudíž v době našeho mapování byly obě části uzamčené. 

3. INTERIÉR

 • Prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm. Povrch chodby litý beton.
 • Byty - Z pohledu od hlavního vchodu vlevo je přístup k výtahu, domovním schránkám a bytům č. 5 ÷ 52 = 2NP ÷ 5NP spojující výtah. Z pohledu od hlavního vchodu vpravo je přístup k přízemním bytům č. 1 ÷ 4 bez schodů a výtahu .
 • Dveře - jednokřídlé, otevírání mechanické směrem dovnitř, kontrastní značení prosklených ploch dveří jsou v spodní a horní úrovní. 
 • Dveře mají dveřní madlo ve výšce 90 cm, umístěné uvnitř.  
 • Hlavní chodba - povrch litá beton, domovní schránky jsou v maximální výšce 160 cm, přístup k výtahu, schodiště spojující patra. 
 • Schodiště - Schodiště spojuje patra 1 ÷ 5, povrch dlažba schodovka nekluzká, systém schodiště +8 / podesta / +3 / podesta / +8, zábradlí oboustranné s výškou 90 cm. Schodiště kopíruje výtah. Kontrastní značení prvního a posledního schodu nechybí. 
 • Chodby - Mají dostatečnou šířku, bez převýšení a jiných bariér.
 • Interiér - Je přístupný celý nebo jeho větší část. Protože se jedná o bytový dům, jsou informace pouze základní, pouze z interiéru před vstupem do bytu. Mapovaní jsme provedli z pohledu uživatelé invalidního vozíku. Objekt je bytový dům pro seniory a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace . Bytový dům pro seniory splňuje Vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb "Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení".

4. VÝTAH

 • Lokalizace - Přístup vlevo od hlavního vstupu , byty 5 ÷ 52.
 • Výtah - Spojuje patra 1 ÷ 5 patro s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostory nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné. Parametry nástupní plochy v přízemí (čelní pohled) - šířka 500+ cm ( > 5 m) a hloubka 210 cm. 
 • Parametry výtahu - Dveře (šířka) klecové 90 cm, šachetní 90 cm, otevírání automatické. Mezera mezi nástupištěm a kleci je 2 cm.
 • Parametry Klece - šířka 120 cm, hloubka 210 cm. Klec není průchozí. 
 • Vybavení Klece - sedátko funkční bez dosahu na ovládače výtahu, madlo na boční straně ve výšce od podlahy 90 cm, zrcadlo na čelní stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy 96 cm.
 • Ovládače - Na nástupních plochách jsou ve výšce max. 100 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO. Výška horního ovládače uvnitř klece max. 100 cm, odsazení od nejbližšího rohu 37 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO.
 • Hlášení dojezdu - Akustické.

5. UPRAVENÉ WC

 • Lokalizace - V zádveří objektu. Otevírá se pouze při otevření společenské místnosti, konání akcí v objektu.
 • Poznámka z terénu: Upravená toaleta nemohla být stejně jako společenská místnost v době mapování objektu hodnocená, nebyly možný přístup. Upravená toaleta se otevírá pouze při konaní společenské akce (otevření společenské místnosti). 

6. RAMPA

 • Lokalizace - Před hlavním vstupem.
 • Typ rampy - Pevná, zalomená, počet ramen (úseků) 2.
 • 1. rameno - Sklon 5,0 % / Šířka 150 cm / Délka 470 cm
 • 2. rameno - Sklon 5,4 % / Šířka 150 cm / Délka 900 cm
 • Podesty - Počet 1 / Šířka 150 cm / Hloubka 215 cm
 • Povrch - Nekluzký, litý beton
 • Zábradlí; zábrany -  Zábradlí oboustranné, výška 90 cm, zábrany ANO
 • Manipulační plocha pod rampou - Šířka 500+ cm ( > 5 m) / Hloubka 220 cm.
 • Manipulační plocha nad rampou -  Šířka 520 cm / Hloubka 580 cm.

7. VPS - Vyhrazené parkovací stání

 • Lokalizace - Z boční strany hlavního vstupu a další podjezdem k druhému vstupu.
 • Poznámka z terénu: 

8. MHD - Nejbližší zastávky 

Podívejte se na naše album z terénu

MAPY

Datum mapování 05/2021