Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Celoživotní vzdělávání, Poradenské a kariérní centrum

SLU - Celoživotní vzdělávání,
Poradenské a kariérní centrum
Objekt přístupný
Kontakty
obrázek domů telefon e-mailem obrazový web
Olbrichová 625/25
746 01 Opava - Předměstí
553 684 661 petr.rypl@slu.cz Odkaz ZDE
Přístupnost objektu
Objekt terén ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem NE Bezbariérový vstup vedlejším vchodem ANO Schody ANO Točité schodiště NE Výtah ANO Plošina nebo výtah pro OZP NE Rampa - ližiny NE Úzké dveře nebo průchody < 80 cm Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO Vyhrazené parkovací stání pro OZP ANO
Popis objektu
VSTUP:

> manipulační prostor (chodník) před vstupem do objektu dost
> povrch tvoří čtvercová betonová dlažba, spáry max. 1 cm
> sklony příčný 1,3 %, podélný 0,7 %
> vstup do objektu bariérový (schody +1)
> dveře dvoukřídlé, šířka křídla (hlavní 61 cm, vedlejší 64 cm), otevírání mechanickému směrem dovnitř, práh 3 cm
> za vstupem následuje zádveří (šířka 133 cm, hloubka 204 cm)
> dveře v zádveří dvoukřídlé, šířka křídla (hlavní 63 cm, vedlejší 63 cm), otevírání mechanickému směrem ze zádveří, práh 0 cm
> u dveří je Interkom (výška 147 cm)
> bezbariérový přístup do budovy je z pohledu k objektu vlevo, nutno obejít celý objekt k výtahu (situační plánek)

> vedlejší vstup bezbariérový (výtah), na pozemku univerzity, vjezdová brána se otevírá po ohlášení na dálku
> povrch tvoří zámková dlažba, spáry max. 0,5 cm, manipulační plocha dostatečná
> sklony příčný 0,7 %, podélný 0,5 %, povrch mírně zvlněný
> dveře (bráno pouze k výtahu) jednokřídlé, uzamčené, šířka 90 cm, otevírání směrem ven, práh 0 cm
> přístup k výtahu Interkom, výška 109 cm

POZNÁMKY: Přístupová komunikace ke dvoru, resp. vedlejšímu vstupu univerzity je soukromá cesta, zpevněný povrch
(štěrk a mlat), samotný dvůr i vstup vč.výtahu je chráněným plotem, dálkově ovládanou vjezdovou bránou a kamerovým
systém BOIS. Dvůr má již povrch betonový, zámková dlažba. Vchod vedle výtahu je určen pro služební účely

INTERIÉR:

> patra spojuje přímé schodiště s podesty, schody (výška 15cm, hloubka 31cm, šířka schodiště 120cm)
> zábradlí oboustranné, výška 103 cm, schodiště bez kontrastního značení prvního a posledního schodu
> podesty mají minimální parametry (šířka 250 cm, hloubka 150 cm, povrch litý beton)
> v objektu je k dispozici samoobslužný osobní výtah
> dveře v celém objektu jsou jednokřídlé, šířka 80 cm
> otevírání směrem ven i dovnitř, prahy výška max. 3 cm s vhodným skosením pro vstup
> v interiéru se nenacházejí žádné prosklené plochy níže než 80 cm
> veškeré průchozí místa, chodby jsou bez převýšení, povrch litý beton, nekluzký
> celý interiér je plně přístupný

POZNÁMKY: V interiéru tohoto objektu se nachází hlavně Poradenské a kariérní centrum a Centrum služeb
a podpory pro studenty všech specifických poruch.
Poradenské a kariérní centrum je přizpůsobené pro studenty se zrakovým postižením, paraplegiky is poruchou
autistického centra. Vstup do této učebny je široký 80 cm a výška prahu je z chodby do učebny vhodně zkosen.
Chodba v této části má pohled na šířku 183 cm a hloubku (délku) 735 cm.

VÝTAH:

> v objektu je výtah uzamčený, chráněný dveřmi a elektrickým zámkem, přístup zajistí obsluhu vrátnice přes interkom
> lokalizace vedlejšího vstupu ze dvora univerzity (viz. odst. 2 - vedlejší vstup)
> výtah spojuje patra -1 ÷ 4, dojezd na hlavních podestách
> nástupní plocha (šířka 121 cm, hloubka 88 cm)
> dveře výtahu šachetní i klecové (šířka 89 cm), otevírání automatické
> výškový rozdíl mezi kleci a nástupní/výstupní plocha je 1 cm
> parametry klece (šířka 110 cm, hloubka 140 cm), klec je průchozí, průchozí dveře jsou na čelní stěně
> ovladače na nástupních plochách jsou ve výšce max. 110 cm
> ovladače v kleci výška 118 cm, odsazení od nejbližšího rohu 47 cm
> veškeré ovladače výtahu uvnitř i vně jsou ploché, vystouplé, bez Braillova písma a číslic
> výtah nemá fonetické a akustické hlášení
> vybavení klece bez sedátka, madlo na boční stěně, výška 90 cm, zrcadlo na boční stěně, výška spodní hrany zrcadla 94 cm

TOALETA:

> přístupná toaleta, samostatná, volně přístupná, lokalizace Poradenské a kariérní centrum, chodba, uprostřed vpravo
> parametry WC dveře (šířka 90 cm, otevírání směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 90 cm), piktogram na dveřích ANO
> parametry kabiny (šířka 208 cm, hloubka 160 cm), vypínač manuální, pozice vlevo, výška 107 cm
> manipulační plocha z pohledu vpravo vedle vstupu, prostor volný, madla vlevo pevné, vpravo sklopné (výška 78 cm)

> vybavení toalety umyvadlo (výška 80 cm) proti vstupu, baterie páková (výška 90 cm), zrcadlo (výška spodní hrana 130 cm)
> běžné nepřístupné WC se nachází v každém patře mimo přízemí

PARKOVÁNÍ
> v objektu není k dispozici vyhrazené parkovací stání
> nejbližší vyhrazené parkovací stání je na ulici Na Rybníčku u vedlejšího vstupu Rektorátu nebo parkoviště u Hotelu Koruna


GALERIE

MAPA

Mapováno 08/2019

1. Aktualizace 12/2019