Projekt Bezbariérová Opava

Projekt Opava bez bariér byl spuštěn v březnu 2018. Na jeho spuštění se významně podílelo Statutární město Opava a společnost Webnode AG. Jeho hlavním úkolem je mapování a kategorizace přístupnosti prostředí. Taktéž přinášet objektivní informace o bariérovosti či bezbariérovosti prostředí cílovým skupinám - osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace, rodičům s kočárky a seniorům.

Budeme pro vás mapovat a kategorizovat různé objekty, budovy, zastávky MHD, vyhledávat a zaznamenávat vyhrazená parkovací stání pro OZP a Rodiče s dětmi. Tyto informace následně předáme do mapové aplikace. Pevně věříme, že vám naše informace a také mapa přístupnosti pomůže při výběru nebo plánování návštěvy města Opavy. Těšíme se na Vaši návštěvu.    


Účel, přednosti a cíl projektu Opava bez bariér

Účelem  projektu Opava bez bariér je tvorba webových stránek a mapy, u kterých bylo provedené mapování a kategorizace přístupností objektů dle Jednotné metodiky mapování a kategorizace přístupnosti prostředí.

Přednosti projektu je vytvoření mapy Opavy, kde budou publikované zmapované objekty, u kterých proběhla kategorizace přístupnosti pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace dle jednotné metodiky mapování a kategorizace přístupnosti prostředí.

Cíl projektu je, aby statutární město Opava bylo zařazené mezi přední města v ČR, které tuto digitální mapu mají, ale také byla na předním místě z měst a obcí v ČR, co se týká bezbariérovosti.  

Zaměření projektu je na cílovou skupinu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Ve spolupráci s organizacemi sdružující osoby se zrakovým postižením se snažíme vkládat zde také informace pro osoby se zrakovým postižením.