Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

         PIKTOGRAMY        

Účelem piktogramů je poskytnout uživateli základní informace o hlavních stavebních prvcích pro rychlou orientaci v daném objektu. Slovním popisem pak doplňujeme symboly, chcete-li piktogramy, v případě, že to vyžaduje specifičnost dispozice stavby.

Pro účely těchto stránek, ale i publikací, se používají tři základní symboly, které vyhodnocují celkovou přístupnost, částečnou či obtížnou přístupnost i nepřístupnost. Tyto symboly jsou vedené v tzv. semaforovém provedení, tj. Červená, Oranžová a Zelená, které právě určují celkovou přístupnost. Poté následuje dalších čtrnáct, tzv. doplňujících piktogramů, jejichž Platnost je vyznačená zvýrazněním (modře) a Neplatnost vyblednutím, potlačením (šedě). 
A proto, abyste se v jednotlivých piktogramech vyznali, vytvořil jsem zde dvě stránky pod názvy Hlavní piktogramy, kde najdete vysvětlení základních symbolu v semaforovém provedení a Doplňující piktogramy, kde najdete oněch zmíněných čtrnáct doplňujících piktogramu, které vám napoví o objektech něco více.
Pro rychlejší navedení stačí kliknout na jednotlivé odkazy níže.