Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h
INFORMAČNÍ - DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY
Vysvětlivky:

> Modrý podbarvený piktogram znamená ANO, např. "Obtížný sklon ANO"
> Šedě podbarvený piktogram, tzv. potlačený znamená NE, např. "Bezbariérový vstup hlavním vchodem NE"
Obtížný povrch
Obtížný povrch ANO Obtížný povrch NE
Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami.
Podrobnější informace doplňují doplňující text.
Obtížný sklon
Obtížný sklon ANO Obtížný sklon NE
Nakloněný terén s kombinaci příčného a podélného sklonu v bezprostředním blízkosti či okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů).
Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.
Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem NE
Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu.
V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený. Podrobnější informace uvádíme vždy v doplňujícím textu.
Bezbariérový vstup vedlejším vchodem
Bezbariérový vstup vedlejším vchodem ANO Bezbariérový vstup vedlejším vchodem NE
Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje.
Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.
Schody
Schody ANO Schody NE
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů.
V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: "schodiště".
Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.
Výtah
Výtah ANO Výtah NE
Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu Svislá / Šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží běžné veřejnosti, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu.
Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti, uvádíme v doplňujícím textu.
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu ANO Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu NE
Svislá / šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu.
Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.
Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa ANO Ližiny nebo rampa NE
Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem.
V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny / rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.
Točité schodiště
Točité schodiště ANO Točité schodiště NE
Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.
Úzké dveře nebo průjezdy
Úzké dveře nebo průjezdy ANO Úzké dveře nebo průjezdy NE
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.
Přístupná toaleta - WC I.
Přístupná toaleta - WC I. ANO Přístupná toaleta - WC I. NE
Limity:
> Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
> Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
> Rozměry kabiny jsou minimálně; šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
> Manipulační prostor musí být umístěn proti dveřím.
> Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
> U mísy jsou madla.
> Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
> V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího zpřístupnění vyžaduje doplňující text.
Částečně přístupná toaleta - WC II.
Částečně přístupná toaleta - WC II.  ANO Částečně přístupná toaleta - WC II. NE
Limity:
> Nacházíte se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
> Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
> Rozměry kabiny jsou minimálně; šířka 140 cm x hloubka 140 cm.
> Manipulační prostor musí být umístěn proti dveřím.
> Přístup k míse z boku / boční přístup k míse je minimálně 70 cm.
> Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) doplnit doplňujícím textem.
Obtížně přístupná toaleta nebo Nepřístupná toaleta - BĚŽNÉ WC
Obtížně přístupná toaleta nebo Nepřístupná toaleta - BĚŽNÉ WC ANO Obtížně přístupná toaleta nebo Nepřístupná toaleta - BĚŽNÉ WC NE
Jedná se o běžnou toaletu nebo toaletu upravenou, která má jeden nebo více nedostatků:
> Nedostatečný rozměr kabiny. Šířka a/nebo hloubka je méně než 140 cm.
> Dveře mají nevyhovující šířku, méně než 70 cm a/nebo procházejí směrem dovnitř.
> Nevyhovující dispozice kabiny.
> Přístup k míse z boku, také boční přístup je méně než 70 cm.
> Toaleta je umístěna v nepřístupné části objektu.
Vyhrazené parkovací stání (VPS)
obraz
Vyhrazené parkovací stání (pro držitele příslušného českého nebo mezinárodního průkazu).
V případě, že vyhrazené parkovací stání není součástí objektu, ale v jeho blízkosti se nachází jiné vyhrazené parkovací stání,
uvádíme podrobnější informace o jeho umístění a parametrech v doplňujícím textu.