Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

MKPO - Metodika mapování a kategorizace přístupnosti objektů

Doplňující piktogramy 

Poznámka na úvod:  Modrá barva = ANO / Šedá (tzv. potlačená) = NE

Obtížný povrch

U objektů nebo v jeho blízkosti je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami, popraskaný asfalt a jiné nerovnosti. Podrobnější informace uvádíme vždy v doplňujícím textu.  

Obtížný sklon

Nakloněný terén s kombinaci příčného a podélného sklonu v bezprostředním blízkosti či okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.     

Bezbariérový vstup hlavním vchodem 

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu. V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený. Podrobnější informace uvádíme vždy v doplňujícím textu. 

Bezbariérový vstup vedlejším vchodem 

Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.

Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: "schodiště". Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.

Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu. Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu Svislá / Šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží běžné veřejnosti, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti, uvádíme v doplňujícím textu. 

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 

Svislá / šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.

Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny / rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.

Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.

Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.

Přístupná toaleta - WC I.

Limity:

 • Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně. 
 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
 • Rozměry kabiny jsou minimálně; šířka 160 cm x hloubka 160 cm. 
 • Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím. 
 • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm. 
 • U mísy jsou madla. 
 • Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.      

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího zpřístupnění uvádíme v doplňujícím textu.  

Částečně přístupná toaleta - WC II. 

Limity:

 • Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně. 
 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
 • Rozměry kabiny jsou minimálně; šířka 140 cm x hloubka 140 cm. 
 • Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím. 
 • Přístup k míse z boku / boční přístup k míse je minimálně 70 cm.                          

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

Obtížně přístupná toaleta nebo Nepřístupná toaleta - BĚŽNÉ WC 

Jedná se o běžnou toaletu nebo toaletu upravenou, která má jeden nebo více nedostatků:

 • Nedostatečný rozměr kabiny. Šířka a/nebo hloubka je méně než 140 cm.
 • Dveře mají nevyhovující šířku, méně než 70 cm a/nebo se otevírají směrem dovnitř.
 • Nevyhovující dispozice kabiny.
 • Přístup k míse z boku, také boční přístup je méně než 70 cm.
 • Toaleta je umístěná v nepřístupné části objektu.

Revize Jednotné metodiky mapování přístupnosti prostředí . Platnost od 01.07.2020