INFORMAČNÍ KANÁL ROKU 2019

rádi by jsme Vám oznámili, že v pondělí 2. prosince 2019 otevírá spolek Opavskem bez bariér, z.s. kancelář, kterou najdete na Horním náměstí 47 v 1. patře. Tím budeme dostupní nejen obyvatelům Opavska, ale také nám to velmi usnadní výjezdy do terénu a také dostupnost Euroklíče pro žadatelé z Opavska. Více informací včetně provozní doby naleznete na...

velmi rádi Vám přinášíme přehled námi zmapovaných objektů za měsíc Srpen 2019. Jako první z objektů, které jsme zařadili do mapování byla Slezská univerzita - Rektorát a Matematický ústav, který má sídlo na ulici Na Rybníčku a mnoho Opavanů zná tento objekt jako Vojenský klub nebo Armu, jelikož to byl objekt spadající pod Vojenskou správu, a kde se...

Přinášíme Vám spolu s kolegou Mgr. Markem Drozdkem, správcem GISu Statutárního města Opava a současně i správcem Mapy přístupnosti, novinku. Začali jsme vkládat přímo na stánku objektu k Google mapě i zjednodušenou Mapu přístupnosti, kde se Vám zobrazí objekt, který jsme mapovali. Věříme, že tato novinka Vám přinese užitek.

velmi rádi Vám přinášíme přehled námi zmapovaných objektů za měsíc Červenec 2019. Jako první z objektů bylo Slezské divadlo, kde jsem byl osobně zvědavý, jak je divadlo připravené na nás vozíčkáře. Popravdě, byl jsem velmi milé překvapen. Ale našli se i nedostatky. Chybí zde značení přístupu pro návštěvníky na invalidním vozíku. Další je sklon...

Dne 24. července odvysílala Regionální televize POLAR reportáž o projektu Opava bez bariér. Nebudu zde více rozepisovat, ostatně, reportáž paní redaktorky Kateřiny Gerykové řekne vše za mně. Nyní stačí prokliknout obrázky a popřát Vám příjemnou podívanou.

V měsíci červen jsme provedli mapování a kategorizaci přístupností objektů SENIORCENTRUM Opava. Zmapovali jsme objekty na Rolnické ulici č.p. 24; 9 a 29. I když se jedná o bytové domy, mapování jsme provedli na základě zadání Statutárního města Opava.

dnem zápisu a tím i vzniku spolku Opavskem bez bariér, z.s. přešel projekt Opava bez bariér pod právní subjekt. Tím musíme aktualizovat své kontaktní informace. Došlo především ke změně bankovního spojení, ale také máme přidělenou datovou schránku. Přesto i nadále zůstáváme nevýdělečným subjektem, pracujeme na principu dobrovolné činnosti.

Správce stránek: Pavel Carbol, autor projektu
 Technická podpora Mapové aplikace: Mgr. Marek Drozdek, správce GIS