Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Opavou přes bariéry

KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI

Naši snahou je zlepšovat informovanost tělesně postižených spoluobčanů, zejména osob odkázaných na ortopedický vozík, osob s omezenou schopnosti pohybu, seniorů, ale také rodiče s kočárky naše informace ocení. Proto byl v březnu 2018 otevřen projekt mapování prostředí určených pro běžné užívání veřejnosti z hlediska bezbariérové přístupnosti. Je postupováno dle celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, neboť hodnocení bezbariérovosti dle stávající platné legislativy by většinu objektů zařadilo do skupiny nepřístupných, ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné. 

DŮLEŽITÉ: Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti objektů. V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických bariér je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Kategorizace přístupnosti - Legenda

Upozornění! Piktogramy podléhají licenčnímu ujednání, zde mají pouze informativní charakter.