Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Informace 12/2019 Provedení MKPO za měsíc Červenec

31.07.2019

Vážení přátelé, 

velmi rádi Vám přinášíme přehled námi zmapovaných objektů za měsíc Červenec 2019.  Jako první z objektů bylo Slezské divadlo, kde jsem byl osobně zvědavý, jak je divadlo připravené na nás vozíčkáře. Popravdě, byl jsem velmi milé překvapen. Ale našli se i nedostatky. Chybí zde značení přístupu pro návštěvníky na invalidním vozíku. Další je sklon rampy nad 12% a posledním nedostatkem, ale nikoliv zaviněné ze strany Slezského divadla, je vandaly poškozená plošina pro nás vozíčkáře (viz. 4 obrázky na konci). 

Další objekt byl návrat na Radnici města Opavy, aby jsme pro Vás zmapovali Radniční věž. U tohoto objektu musíme říci, že byl při rozhodování o kategorií hodně složitý. Po mapovaní jsme nasbírané údaje rozdělili nakonec na dva objekty s odlišnou kategorizaci přístupnosti. 

V první fázi jsme hodnotili Hláska - Radniční věž, kde jsme dali piktogram červený, "obtížně přístupný nebo nepřístupný" z důvodů, že jsme zde hodnotili jen přístup na ochoz Radniční věže. Tato část není přístupná uživatelům invalidních vozíků a také nedoporučujeme osobám s velmi omezenou schopnosti pohybu používající různé zdravotní pomůcky (berle, francouzské hole apod.). 

V druhé fázi jsme hodnotili Hláska - Expozice Na Hlásce, zde jsme dali této části objektu piktogram oranžový, jako objekt "Částečně přístupný", protože jsou zde dvě expozice přístupné i uživatelům invalidních vozíků. Tímto způsobem jsme defacto objektivně ohodnotili objekt tak, aby i vozíčkář mohl navštívit aspoň expozice Na Hlásce a v Radniční věži.

V závěru Vám přiložíme ještě rychle odkazy na zmapované objekty a Infocentrum pro informace o návštěvách Radniční věže a Expozice Na Hlásce.

  1. Slezské divadlo Opava
  2. Hláska - Radniční věž
  3. Hláska - Expozice Na Hlásce
  4. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

S přáním všeho dobrého

Pavel a Lenka Carbolovi