Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Informace č. 17 / 2018 - Dům kultury Petra Bezruče

26.10.2018

Vkládáme pro vás do mapy přístupnosti Dům kultury Petra Bezruče. Je známo, že v objektu sídlí velmi známá Knihovna Petra Bezruče, ale také je tento objekt užívám městem Opava k slavnostním příležitostem. Krom svateb a vítání občánků se zde konají také kulturní akce jako třeba varhanní koncerty. Je třeba také podotknout, že Dům kultury Petra Bezruče byl v roce 2017 prohlášen národní kulturní památkou České republiky. 

V současné době, resp. v době našeho mapování objektu, jsme narazili na nedostatky, které se spíše týkaly přístupu do objektu jako celku, tudíž i knihovny. Narazili jsme na nefunkční schodišťovou rampu, která je přímo za vstupem v podloubí. Jiný, vedlejší vstup není nijak značen, užívá se totiž vchod služební, kde je přístup k výtahu. I zde jsou ale velká úskalí, které musí třeba vozíčkář překonat. Jako příklad uvedu prudký sklon ke dveřím, dále zvonek / interkom, u kterého není zcela jasné, kde zazvonit. O výtahu je psáno v popisu, ale jako vozíčkář se nedostanu třeba na balkon, jelikož výtah je z přízemí (od šatny) dolů a poté do II. NP blokován čipem. Je také pravda, že jsme pro vás nemohli nafotit sály, jelikož byli uzamčené (otevírají se pouze u slavnostních příležitostech), ale věříme, že se to v budoucnu podaří a fotografie sálů zde vložíme. 

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval paní ředitelce Bornové za přívětivost a že udělala maximum proto, aby jsme mohli pro vás zmapovat všechny Knihovny Petra Bezruče v Opavě a také Dům kultury Petra Bezruče a že i v budoucnu budeme spolupracovat na vylepšování informací okolo těchto objektů. 

S pozdravem Pavel Carbol, autor a správce projektu Opava bez bariér  

Externí odkaz:  https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_d%C5%AFm_kultury_Petra_Bezru%C4%8De