Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

                             Magistrát města Opavy "C"

Kontakty

Magistrát města Opavy, Krnovská 71 B, CZ - 746 26 Opava,                                                        Telefon: +420 553 756 111; e-mail: posta@opava-city.cz; web: https://www.opava-city.cz

Odbory Sociální věcí, Životního prostředí, Živnostenský a Dopravy

Přístupnost objektu - doplňující piktogramy

Vstup Hlavní 

Hlavní vchod do objektu je z ulice Krnovská. Tento vchod má +4 schody o hloubce 30 cm a výšce 15 cm, zábradlí nechybí a prostor před dvoukřídlými dveřmi má šířku 240 cm a hloubku 125 cm, stejně tak jsou široké i schody. Hlavní vstup tvoří dvoukřídlé dveře, hlavní křídlo dveří má šířku 80 cm a otevírané směrem ven. V zádveří je prostor o šířce 400 cm a hloubce 125 cm a taktéž dvoukřídlé dveře o šířce 90 cm a otevíráním směrem do zádveří. Pro osoby se sníženou schopnosti pohybu je přístup do objektu vedlejším vchodem z parkoviště Magistrátu. Vchod je přímo u VPS (Vyhrazeného parkovacího stání). 

Vstup hlavní

Vstup Vedlejší

Před vstupem do objektu je manipulační prostor dostatečný, terén / chodník tvoří zámková dlažba s nekluzkým povrchem, spáry max. 1 cm s podélný sklonem 5,5% a příčným sklonem 1,4%. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Vstupní dveře do objektu tvoří jednoduché dveře s madlem zvenku, otevírání mechanické směrem dovnitř. Šířka dveří 90 cm, výška nájezdového prahu max. 1cm . Manipulační prostor v zádveří je dostatečný.

Poznámka: vstupní dveře mají madlo vně dveří, tak může zmenšit průjezd z 90 cm na 80 cm!

Vstup vedlejší pro OZP

Interiér

V zádveří je přímý vstup do interiéru objektu, vpravo jsou Informace a vlevo výtah spojující přízemí až IV. NP, dále pak stůl, židle a informační tabule pro jednotlivá nad podlaží. Jednotlivá nad podlaží spojují také schody, schodiště je široké 200 cm se zábradlím po obou stranách a kontrastním značením prvního a posledního schodu. Schodiště propojující jednotlivá nad podlaží má počet schodů 10 - 12 s hloubkou 35 cm a výškou 15 cm a podesty o šířce 450 cm a hloubce 200 cm. Vstupy do všech kanceláří mají dveře jednoduché, otevírání směrem dovnitř, šířka 90 cm, výšky prahů max. 2 - 3 cm, výjimka je II. NP, hlavní chodba, kde jsou dveře 80 cm, otevírání ven, prahy skosené, za dveřmi se výškový rozdíl mezi podlahou chodby a kanceláře max. 2 cm řešen rohovou lištou

Poznámka: v II., III. a IV. NP jsou z hlavní chodby do bočních chodeb průjezdy s příčným sklonem 7% při délce nájezdu 55 cm a šířce 180 cm. Ve IV. NP je od výtahu k Odboru Kanceláře náměstka MMO propojovací chodba, průchod 130 cm a výška 180 cm. Převýšení mezi podlahami je max. 2 cm. Průchozí výška chodby je 200 cm, ale chodba má tzv. šikminu. Na konci chodby je průchod stejný jako na začátku, ale pozor na výškový rozdíl mezi podlahami, schodek 5 cm!!!

Rozpis jednotlivých kanceláři přístupných veřejnosti:

I. NP - Odbory Sociálních věcí (Oddělení sociálně-právní ochrany děti "OSPOD"); Kontroly interního auditu a bezpečnosti; Právní a organizační

II. NP - Odbory Životního prostředí; Výstavby; Hlavního architekta a územního plánu

III. NP - Odbory Obecní Živnostenský úřad; Majetku města; Hlavního architekta a územního plánu (Památková péče); Školství; Informatika

IV. NP - Odbory Dopravy (Dopravních přestupků); Kancelář tajemníka MMO; Sociálních věcí (Terénní pracovník pro romskou menšinu); Životního prostředí (Úsek ochrany ZPF); Informatika

Výtah

Výtah se nachází při vstupu hned vlevo naproti informacím. Výtah spojuje Přízemí až IV. NP, je volně přístupný, průchozí čelně s dojezdem vždy na hlavních podestách. Nástupní plochy jsou dostatečné ve všech nadzemních podlažích, šířka nástupních ploch je 120 cm, hloubky se pohybují v přízemí 240 cm, v I. a II. NP 100 cm, III. a IV. NP má hloubku jen 85 cm, ale při výstupu je vždy dostatečná manipulační plocha na všech podestách. Ovládače na všech nástupních plochách mají horní výšku max. 120 cm. Ovládače na všech nástupních plochách mají reliéf vystouplý a Braillovo písmo/číslice. Dveře klecové i šachetní mají šířku 90 cm, otevírání automatické, bez výškového rozdílu mezi kleci a nástupní plochou. Vnitřní rozměry klece jsou, šířka 110 cm a hloubka 140 cm. Ovládače uvnitř výtahu jsou ve výšce max. 116 cm, odsazení ovládačů od nejbližšího rohu 23 cm. Ovládače mají reliéf vystouplý a Braillovo písmo/číslice. Hlášení jak ve výtahu, tak i na nástupních plochách je akustické i fonetické, hlášení je shodné s každým nadzemním podlažím. Výtah je vybaven madlem na boční stěně ve výšce 110 cm, zrcadlem taktéž na boční stěně, výška spodní hrany zrcadla je 120 cm a sedátkem funkčním ve všech polohách. Ovládače jsou v dosahu sedátka. Jako doplněk je ve výtahu Informační tabule. 

WC

Upravené WC se nachází v I. NP v oddělení WC ženy přes předsíň a je volně přístupné. Vstupní dveře upravené WC jsou označené, stejně tak i dveře z předsíně do kabiny. Dveře do předsíně mají šířku 90 cm, v zádveří je předsíně o rozměrech šířka 280 cm a hloubka 130 cm, osvětlení automatické. Kabina z předsíně je volně přístupná. Dveře upravené kabiny mají šířku 90 cm, otevírání ven z kabiny vlevo, madlo na dveřích uvnitř ve výšce 85 cm, označení na dveřích kabiny nechybí. Kabinu upravené WC lze rozdělit na dvě části. Při vstupu je část o šířce 140 cm a hloubce 90 cm kde je umyvadlo a dále následuje přes zúžený průjezd, šířka 85 cm, část, kde je mísa WC.

Rozměry této části, kabiny, jsou šířka 170 cm a hloubku 190 cm, vypínač je vpravo ve výšce 100 cm. Mísa WC je z pohledu od dveří vlevo, vzdálenosti - levý bok mísy/levá stěna 43 cm; pravý bok mísy/pravá stěna 93 cm, výška sedátka 46 cm a odsazení WC mísy od zadní stěny 75 cm. Toaletní papír v dosahu z WC mísy, prostor pro invalidní vozík vedle WC mísy volný. Splachování je vzadu, výška max. 100 cm, mechanické a funkční. Madla vlevo i vpravo jsou sklopné, délky 83 cm a výšky 80 cm. Osová vzdálenost madel je 60 cm, zátěžová zkouška v pořádku. Umyvadlo, výška 80 cm, podjezd dostatečný, baterie páková, výška od podlahy max. 100 cm, madlo u umyvadla je vodorovné ve výšce 90 cm a o délce 25 cm. Zrcadlo je sklopné s vynikající viditelnosti a ovladatelnosti. Signalizační tlačítko pro přivolání pomoci chybí. Přebalovací pult není součásti upravené WC. Označení WC Braillovo písmem chybí. Běžné WC pro veřejnost je taktéž v I. NP na opačném konci chodby.

Poznámka: na nedostatky upravené WC byl upozorněn správce budovy.

Parkování

V objektu Magistrátu, VPS pro 3 vozidla držitelů Parkovacích karet O7 (ZTP). Parkovací stání mají rozměry, šířka 360 cm, hloubka 490 cm, nájezd z VPS na chodník má příčný sklon 24% (položený obrubník), povrch parkoviště popraskaný asfalt. Stání na VPS pro držitelé parkovací karty O7 (ZTP) neomezené, u ostatních vozidel je povinnost mít ve vozidle Parkovací hodiny.

Přístup MHD

K Magistrátu se dostanete MHD z Centra trolejbusem nebo autobusem směr Jaktař, zastávka Stará silnice, zastávka MHD je v blízkosti Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici, max. 5 min chůze. Autem dojedete na parkoviště Magistrátu po Krnovské ulici přes ulici Stará silnice (viz. Mapa).

Fotogalérie

Mapa

Mapováno 05/2018