Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

                             Magistrát města Opavy " B "

Kontakty

Magistrát města Opavy, Krnovská 71 B, CZ - 746 26 Opava,                                                              Telefon: +420 553 756 111; e-mail: posta@opava-city.cz; web: https://www.opava-city.cz

Odbor dopravy; Registry Řidičské průkazy, Technici; Občanské průkazy; Cestovní doklady,

Přístupnost objektu

Vstup

Před vstupem do objektu je dostatečný manipulační prostor, terén (chodník) tvoří zámková dlažba s nekluzkým povrchem, spáry max. 1 cm, příčný sklon z Vyhrazeného parkovacího stání (dále jen VPS) k budově 2%, podélný sklon 1,3%, manipulační prostor před vstupem dostatečný. Vstup do objektu jednoduché dveře, otevírání mechanické, směr dovnitř. Šířka dveří 80 cm, výška nájezdového prahu max. 2 cm . Manipulační prostor v zádveří je dostatečný, přímo proti vstupu je 6 schodů do I. NP, vpravo je výtah spojující suterén až III.NP. V suterénu jsou pouze čekací prostory, otevřené v době od 07:30 hod do 08:00 hod, potažmo do začátku Úředních hodin. Poznámka: do objektu se vstupuje dveřmi vpravo, dveře vlevo se otevírají pro vstup do čekacích prostorů před začátkem Úředních hodin a nepřízní počasí.

Interiér

Vstup ze zádveří do interiéru objektu je volný po schodech i výtahem vpravo, schodiště je široké 190 cm se zábradlím po obou stranách a kontrastním značením prvního a posledního schodu. V interiéru se nachází výtah spojující přízemí až III. NP. Na jednotlivých NP jsou informační tabule a Odbavovací systém. Dotyková obrazovka je dostupná, max. výška 100 cm. Ve všech NP je od výtahu manipulační prostor dostatečný + 150 cm. Vstupy do všech kanceláří mají dveře jednoduché, otevírání směrem dovnitř, šířka 80 cm, většina kanceláří má nájezdové prahy, max. výška prahu 2 cm z kanceláře ven. Pokladna a některé kanceláře prahy nemají. WC pro veřejnost, včetně upraveného, se nachází v II. NP.

Rozpis jednotlivých kanceláři přístupných veřejnosti:

I. NP - Odbor dopravy: řidičské průkazy, parkovací karty O 7 pro ZTP, technici registru silničních vozidel - čekárna, registr silničních vozidel - čekárna, pokladna.

II. NP - Odbor vnitřních věcí: Czech point, osobní a cestovní doklady, ohlašovna změny a rušení trvalého pobytu, dětský koutek, veřejné WC včetně upraveného WC.

III. NP - Odbor vnitřních věcí: přestupkové oddělení a matriky.

Výtah

V objektu je výtah volně přístupný, průchozí čelně, spojuje suterén až III. NP, dojezd na hlavních podestách. Lokalizace výtahu v zádveří vpravo, rozměry nástupní plochy do výtahu v přízemí jsou dostačující (š 290 cm x h 170 cm). Dveře výtahu šachetní i klecové mají šířku 80 cm, otevírání automatické, bez jakéhokoliv výškového rozdílu mezi kleci a nástupní/výstupní plochou. Klec má šířku 110 cm a hloubku 140 cm. Ovládače na nástupních plochách jsou ve výšce max. 120 cm. Ovládače v kleci, z pohledu nástupu v přízemí, jsou na levé straně, výška max. 110 cm, odsazení od nejbližšího rohu 30 cm. Veškeré ovládače výtahu uvnitř i vně mají reliéf rytý, Braillovo písmo číslice chybí. Hlášení pouze akustické, vybavení klece madlo na boční stěně, výška madla max. 100 cm, zrcadlo na boční stěně nad madlem, výška spodní hrany zrcadla 120 cm, sedátko nefunkční ve všech polohách (ve vodorovné pozici), sedátko je vraceno pružinou, sedátko je v dosahu ovládačů.

WC

Upravené WC se nachází pouze v II. NP v oddělení WC ženy, kabina je volně přístupná. Dveře upravené kabiny šířka 90 cm, otevírání ven z kabiny vpravo, madlo na dveřích uvnitř, max. výška 90 cm, označení na dveřích kabiny ANO. Rozměry kabiny, šířka 170 cm a hloubku 200 cm, vypínač vpravo, výška max. 100 cm. Mísa WC je z pohledu od dveří vlevo (vzdálenosti levý bok mísy/levá stěna 27 cm; pravý bok mísy/pravá stěna 100 cm), odsazení WC mísy od zadní stěny 70 cm a výška sedátka 50 cm. Toaletní papír je v dosahu z WC mísy, prostor pro invalidní vozík vedle WC mísy je volný. Splachování mechanické, vzadu, funkční, max. výška 100 cm. Madla jsou v pořádku, vlevo pevné (délka 85 cm, výška 78 cm), vpravo sklopné (délka 85 cm, výška 78 cm), osová vzdálenost 63 cm, zátěžová zkouška v pořádku. Umyvadlo, výška 80 cm, podjezd dostatečný, baterie páková (krátká), výška od podlahy 100 cm, madlo u umyvadla svislé vpravo, zrcadlo nastavitelné, výška k spodní hraně zrcadla max. 100 cm. Signalizační tlačítka pro přivolání pomoci 2x, jedno vedle toaletního papíru, druhé vedle umyvadla vlevo. Výška spodní úrovně signalizačního tlačítka 95 cm, výška horní úrovně signalizačního tlačítka 103 cm. Přebalovací pult chybí, je součásti Dětského koutku v témže NP. Označení Braille chybí. Běžné WC pro veřejnost se nachází v II. NP.

Parkování

U objektu je VPS pro 3 vozidla držitelů Parkovacích karet O 7 ( ZTP ). Parkovací stání mají rozměry, šířka 350 cm a hloubka 490 cm, nájezd z VPS na chodník má příčný sklon 24% (položený obrubník), povrch parkoviště popraskaný asfalt. Parkování vozidel včetně parkování na VPS je povoleno jen s Parkovacím kotoučem. Parkovací kotouč lze koupit na Pokladně.

Přístup MHD

K Magistrátu se dostanete MHD z Centra trolejbusem nebo autobusem směr Jaktař, zastávka Stará silnice, zastávka MHD je v blízkosti Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici, max. 5 min chůze. Autem dojedete na parkoviště Magistrátu po Krnovské ulici přes ulici Stará silnice (viz. Mapa).

Fotogalérie

Mapa

 Mapováno 04/2018   

Poznámky

Registr Řidičské průkazy - Rekonstrukce

Během měsíce Červenec 2018 byla provedená avizována rekonstrukce Registru Řidičských průkazů a pro nás to byl signál k návratu do objektu a provést nové zmapování rekonstruované místnosti. Protože bylo již dlouho Magistrátem města Opavy avizováno, že i při vyřizování nových řidičských průkazů nebude nutné již donášet fotografie, byla provedená rekonstrukce místnosti tak, že vznikly dvě oddělené kabinky bez dveří, takže i vozíčkáři se bez potíží do kabinek dostanou. Nyní k popisu:

Vstupní dveře zůstali nezměněné (šířka 80 cm) včetně prahu s nájezdem. V zádveří má šířku 190 cm a hloubku 140 cm, dveře v zádveří se otevírají ze zádveří a jsou přístupné pouze úředníkům. V zádveří jsou také vstupy do dvou kabinek (vpravo i vlevo). Do kabinek je průjezd 90 cm a obě kabinky mají stejné parametry. Šířky 120 cm, hloubky 170 cm a podjezdy pod pultem přepážky 30 cm. Vzhledem k otevíraní vstupních dveří do zádveří a tím omezuje vstup / vjezd do kabinky č. 2, bylo doporučeno, aby uživatelé invalidních vozíků byli směrování do kabinky č. 1. Více napoví fotogalerie     

Aktualizováno 24.07.2018