Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Fakulta veřejných politik

SLU - Fakulta veřejných politik
Objekt přístupný
Kontakty
obrázek domů telefon e-mailem obrazový web
Bezručové náměstí 885/14
746 01 Opava - Předměstí
553 684 311 sekretariat@fvp.slu.cz Odkaz ZDE
Přístupnost objektu
Objekt terén ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem NE Bezbariérový vstup vedlejším vchodem ANO Schody ANO Točité schodiště NE Výtah ANO Plošina nebo výtah pro OZP NE Rampa - ližiny NE Zúžený prostor < 80 cm NE Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO Vyhrazené parkovací stání pro OZP NE
Popis objektu
VSTUP:

> manipulační prostor (chodník) před vstupem do objektu dost
> povrch tvoří litý asfalt, povrch zvlněný s četnou poruchovostí povrchu
> sklony příčný 1,2 %, podélný 0,6 %
> vstup do objektu bariérový (schody +5)
> plocha před vstupem (šířka 219 cm, hloubka 99 cm)
> dveře dvoukřídlé, šířka křídla (hlavní 90 cm, vedlejší 100 cm), otevírání mechanické směrem dovnitř, práh 0 cm
> za vstupem následuje zádveří (šířka 210 cm, hloubka 120 cm)
> dveře v zádveří dvoukřídlé, šířka křídla (hlavní 90 cm, vedlejší 90 cm), otevírání mechanickému směrem do zádveří, práh 0 cm
> u dveří je zvonek (výška 134 cm, odsazení od nejbližšího rohu 25 cm)
> bezbariérový přístup do budovy je z pohledu k objektu vpravo, průchodem do dvora

> vedlejší vstup bezbariérový, bezbariérový přístup je viditelně označen na hlavním i vedlejším vstupu
> povrch tvoří mozaiková dlažba, spáry max. 0,5 cm, manipulační plocha dostatečná
> sklony příčný 0,9 %, podélný 0,5 %
> dveře dvoukřídlé, celková šířka křídla 130 cm (hlavní 100 cm, vedlejší 30 cm), otevírání mechanickému směrem ven, práh 0 cm
> za vstupem následuje zádveří (šířka 240 cm, hloubka 200 cm)
> dveře v zádveří dvoukřídlé, celková šířka křídla 130 cm (hlavní 100 cm, vedlejší 30 cm), otevírání mechanické směrem do zádveří, práh 0 cm
> u dveří je Interkom (výška 98 cm, odsazení od nejbližšího rohu 39 cm)
> dveře mají prosklené plochy po celé výšce bez kontrastního značení

INTERIÉR:

> patra spojuje přímé schodiště s podesty, schody (výška 17cm, hloubka 30cm, šířka schodiště 110cm)
> zábradlí oboustranné, výška 110 cm, schodiště bez kontrastního značení prvního a posledního schodu
> podesty mají minimální parametry (šířka 245 cm, hloubka 125 cm, povrch nekkluzký, dlažba)
> v objektu jsou k dispozici dva samoobslužné osobní výtahy
> v objektu je taktéž v každém patře upravená toaleta
> dveře v celém objektu jsou jednokřídlé, šířka 90 cm
> otevírání směrem dovnitř, bezprahové
> v interiéru se nenacházejí žádné prosklené plochy níže než 80 cm
> všechna průchozí místa mají šířku 80+ cm, chodby jsou bez převýšení, povrch nekluzký, dlažba
> celý interiér je plně přístupný

> POZNÁMKY: Interiér je pro osoby se sníženou schopností a uživatelů invalidních vozíků plně přístupný.
Objekt má 2 výtahy, které se nachází v přízemí av blízkosti vedlejšího vstupu. V každém patře je upravená toaleta.

VÝTAH č.1:

> lokalizace přízemí - při vstupu z vedlejšího vstupu vpravo
> výtah spojuje patra 1 ÷ 5, dojezd na hlavních podestách
> nástupní plocha (šířka 115 cm, hloubka 100 cm)
> dveře výtahu šachetní i klecové (šířka 90 cm), otevírání automatické
> parametry klece (šířka 120 cm, hloubka 220 cm), klec je průchozí, průchozí dveře jsou na čelní stěně
> ovladače na nástupních plochách jsou ve výšce max. 100 cm
> ovladače v kleci výška 115 cm, odsazení od nejbližšího rohu 45 cm
> veškeré ovladače výtahu uvnitř i vně jsou ploché, vystouplé, Braillovo písmo a číslice
> výtah má fonetické i akustické hlášení
> vybavení klece sedátko (funkční ve všech polohách), madlo boční stěna, výška 88 cm, zrcadlo boční stěna, výška spodní hrany zrcadla 100 cm

VÝTAH č.2:

> lokalizace přízemí - při vstupu z vedlejšího vstupu vlevo
> výtah spojuje patra 1 ÷ 5, dojezd na hlavních podestách
> nástupní plocha (šířka 105 cm, hloubka 105 cm)
> dveře výtahu šachetní i klecové (šířka 90 cm), otevírání automatické
> parametry klece (šířka 120 cm, hloubka 140 cm), klec není průchozí
> ovladače na nástupních plochách jsou ve výšce max. 100 cm
> ovladače v kleci výška 115 cm, odsazení od nejbližšího rohu 45 cm
> veškeré ovladače výtahu uvnitř i vně jsou ploché, vystouplé, Braillovo písmo a číslice
> výtah má fonetické i akustické hlášení
> vybavení klece sedátko (funkční ve všech polohách), madlo boční stěna, výška 90 cm, zrcadlo boční stěna, výška spodní hrany zrcadla 120 cm

TOALETA:

> přístupná toaleta, v přízemí a IV.NP samostatná, I.NP ÷ III.NP přístupná přes předsíň, oddělení Muži, volně přístupná
> lokalizace v přízemí od vedlejšího vstupu vpravo, ostatní vždy na konci chodby každého patra
> parametry WC jsou identické v každém patře, dveře (šířka 80 cm, otevírání směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 85 cm), piktogram na dveřích ANO
> parametry kabiny I.NP ÷ III..NP (šířka 185 cm, hloubka 200 cm), vypínač automat, přízemí a IV.NP (šířka 160 cm, hloubka 160 cm)
> dispozice kabiny je identická v každém patře, manipulační plocha z pohledu vždy vlevo proti vstupu, prostor volný, mádla vlevo sklopné, vpravo pevné (výška 78 cm)
> vybavení toalety je identické ke každému patře, umyvadlo (výška 84 cm), baterie páková (výška 95 cm), zrcadlo (výška spodní hrana 105 ÷ 127 cm)
> každá toaleta je vybavena SOS signalizací, max. výška od podlahy 100 cm, dostupnost pomoci max. 5 min v závislosti z kterého patra byl aktivován signál SOS
> běžné nepřístupné WC se nachází v každém patře

PARKOVÁNÍ:
> u objektu není k dispozici vyhrazené parkovací stání

Galerie

MAPA

Datum mapovaní 09/2019

1. Aktualizace 01/2020