Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká  fakulta

Kontaktní informace


1. HLAVNÍ VSTUP

 • přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z ulice Rooseveltová a Vyhlídalová. Zastávka MHD Vaškovo náměstí.
 • sklon - Chodník před objektem má kombinovaný příčný a podélný sklon 0,7 %
 • bariérový vstup - Vstup do budovy je bariérový (+ 3 schody). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 100 cm, vedlejší křídlo šířka 100 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici ze dvora pomoci rampy. Označení vedlejšího vstup chybí.
 • zádveří - Ze zádveří (šířka 215 cm, hloubka 110 cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (celková šířka 210 cm), které se otevírají automaticky do stran.
Hlavní vstup
Hlavní vstup
Hlavní vstup
Hlavní vstup
Zádveří hlavního vstupu
Zádveří hlavního vstupu
2. VEDLEJŠÍ VSTUP

 • vedlejší vstup - Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup je k dispozici z ulice Bezručové náměstí, cca 100 m od hlavního vstupu , vlevo z pohledu od hlavního vchodu. Dveře jednokřídlé, šířka 110 cm, otevírání mechanické směrem ven. Označení vstupu chybí.
 • víceramenná rampa - Před vedlejším vstupem je schodiště (+ 6 schodů). Přístup je kompenzován nájezdovou rampou, 2 úseky + podesty. Parametry rampy jsou: 1. úsek šířka 125 cm, sklon 14% a délka 240 cm / podesta šířka a hloubka 125 x 125 cm / 2. úsek šířka 125 cm, sklon 11,3% a délka 500cm. Rampa je opatřena pororoštem (velikost oka 4x4 cm) a oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační plochy pod a nad rampou jsou dostatečné. Nájezdová rampa nesplňuje parametry pro přístupný objekt. 
 • zvonková signalizace - Chybí
Schody před vedlejším vstupem
Schody před vedlejším vstupem
Přístup - rampa
Přístup - rampa
Vedlejší vstup - rampa
Vedlejší vstup - rampa
3. INTERIÉR

 • pult - Pult recepce je ve výšce 70 cm.
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody vč. dveří jsou široké min. 80 cm.
 • výškový rozdíl - Část interiéru je vyvýšena, úrovňový rozdíl je řešen vyrovnávací tříramennou rampou (1. úsek: sklon 8,7 %, šířka 137 cm, délka 255 cm / 2. úsek: sklon 4,3 %, šířka 168 cm, délka 100 cm / 3. úsek: sklon 9,7 %, šířka 120 cm, délka 230 cm) s vyhovující podestou (1. úsek šířka 130 cm, délka 180 cm / 2. úsek šířka 168, délka 120 cm). Rampa je opatřena nekluzkým povrchem a oboustranným madlem (výška 100 cm). Manipulační prostor nad rampou je dostatečný s drsným povrchem.
 • interiér - Je přístupný celý nebo jeho větší část.
 • poznámky k interiéru - Ve IV. NP se nachází nově vybudovaná rampa pro přístup k aktuálně zkolaudované části budovy, kde se nachází také Planetárium. Vstup do Planetária tvoří dvoukřídlé dveře o šířkách obou křídel 2 x 90 cm a výškou prahu 1 cm.
Řešení převýšení (3 schody)
Řešení převýšení (3 schody)
Relaxační zóna
Relaxační zóna
Nově otevřené Planetárium
Nově otevřené Planetárium
4. VÝTAH

 • Výtah je volně přístupný, spojuje patra -1 ÷ 4 s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostory nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné.
 • Parametry výtahu: Dveře (šířka) klecové 89 cm, šachetní 89 cm, otevírání automatické. Klec šířka 110 cm, hloubka 150 cm. Klec není průchozí. Klec je vybavená madlem na boční i čelní stěně, výška madla max. 90 cm. Sklopné sedátko ANO, funkční ve všech polohách.
 • Ovládače: na nástupních plochách jsou ve výšce max. 100 cm, reliéf tlačítka ploché, Braillovo písmo/číslice NE. Výška horního ovládače uvnitř klece je max. 120 cm, reliéf tlačítka ploché, Braillovo písmo/číslice NE.
5. WC UPRAVENÉ

 • součást WC ženy předsíň - Hygienické zázemí se je součástí oddělení WC ženy. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 80 cm), otevírání mechanické dovnitř, piktogram ANO. Následuje prostorná předsíň (šířka 150 cm, hloubka 200 cm).
 • parametry WC - dveře šířka 80 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích NE, piktogram na dveřích NE. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 195 cm, hloubka 150 cm, vypínač manuální, umístění vně kabiny vpravo, výška 110 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená pouze jedním madlem sklopným, pevné chybí, výška ve vodorovném stavu max. 80 cm. Výška sedu 51 cm, splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 100 cm.
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 80 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 90 cm, zrcadlo pevné, výška spodní hrany od podlahy 110 cm.
6. PARKOVÁNÍ

 • V objektu (dvůr) jsou 2 vyhrazené parkovací stání (VPS).
 • VPS je vpravo v bezprostřední blízkosti nájezdové rampy.

FOTO Z TERÉNU

MAPA

Datum mapovaní 10/2019 

1. Aktualizace 01/2020