Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

Úřad práce ČR - Janská, sektor "B"

Sociální služby, Příspěvky na péči, Dávky pro osoby se zdravotním postižením, Dávky hmotné nouze

Kontaktní informace

Rampa
Rampa
Samoobslužný kiosek
Samoobslužný kiosek
Čekárna
Čekárna
Upravené WC
Upravené WC
Pohled do výtahu
Pohled do výtahu

1. VSTUP

 • přístup - Přístupová trasa vede z ulice Janská. Objekt se nachází cca 300 m od zastávek městské a příměstské dopravy a také vlakového nádraží Východní nádraží. Přístupová komunikace je značně obtížná, povrch tvoří nekvalitní, popraskaný asfalt. Přístup je pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a uživatele invalidních vozíku, zvláště mechanických, z vysoké míry obtížný.
 • sklon - Chodník před objektem má kombinovaný příčný / podélný sklon (3,2 / 10,8 %).
 • přímá rampa - Před vstupem je schodiště (+ 5 schodů). K jeho překonání je na pravé straně k dispozici přímá rampa, která je opatřena nekluzkým povrchem a oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační prostor nad rampou je dostatečný.
 • dvoukřídlé dveře - Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevíraní mechanické směrem ven.
 • zvonková signalizace - pouze zvonění, výška 120 cm, odsazení od nejbližšího rohu 30 cm

2. INTERIÉR

 • pult - pouze Info Kiosek, výška max. 100 cm.
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.
 • interiér - Je přístupný celý nebo jeho větší část. Mapovali jsme přístupy z pohledu uživatele invalidního vozíku.

3. VÝTAH

 • Lokalizace - přízemí
 • Výtah spojuje patra 0 ÷ 1 patro s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostory nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné.
 • Parametry výtahu: Dveře (šířka) klecové 80 cm, šachetní 80 cm, otevírání automatické. Klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm. Klec není průchozí. Klec je vybavená madlem na čelní a boční stěně, výška madla max. 90 cm. Sklopné sedátko ANO, funkční ve všech polohách.
 • Ovládače: Na nástupních plochách jsou ve výšce max. 100 cm, reliéf tlačítka ploché, digitální, Braillovo písmo/číslice ANO. Výška horního ovládače uvnitř klece je max. 110 cm, odsazení od nejbližšího rohu 20 cm, reliéf tlačítka ploché, ryté, Braillovo písmo/číslice ANO.
 • Výtah Má akustické hlášení dojezdu.

4. WC upravené

 • součást WC pro Veřejnost - Hygienické zázemí se je součástí WC pro veřejnost. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 90 cm), otevíraní mechanické směrem dovnitř. Parametry předsíně (šířka 155 cm, hloubka 170 cm).
 • parametry WC - Dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích chybí, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 155 cm, hloubka 240 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vpravo, výška max. 120 cm.
 • přístup k WC míse - Z pohledu vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 83 cm. Výška sedu 44 cm (toaleta je vybavená mobilním nástavcem na WC mísu pro úpravu výšky sedu), splachování mechanické vzadu, výška splachování max. 85 cm.
 • vybavení WC - Umyvadlo, výška max. 80 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 115 cm.

5. PARKOVÁNÍ


VPS - 2 stání
VPS - 2 stání

Podívejte se na naše album z terénu

MAPY

Datum mapování 05/2019