Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

                      Statutární město Opava - Hláska

Kontakty

Statutární město Opava - Radnice; Hláska, Horní náměstí 69, CZ - 746 26 Opava,                    Telefon: +420 553 756 111; e-mail: posta@opava-city.cz; web: https://www.opava-city.cz         

Přístupnost objektu

Vstup

Před vstupem do objektu je manipulační prostor dostatečný, terén tvoří velkoformátová dlažba s nekluzkým povrchem, spáry max. 1 cm, příčný sklon 3,4%, podélný sklon 0,5%. Vstup do objektu tvoří dvoukřídlá historická mříž, šířka jednoho křídla je 64 cm, otevírání mechanické směrem dovnitř, otevřené je pouze hlavní křídlo. Vstup zajistí přivolaný personál Recepce. Zvonková signalizace se nachází při vstupu vpravo, ve výšce 116 cm, odsazení od mříže 37 cm. Zvonek je označen piktogramem. Akustický orientační majáček (AOM) se nachází vlevo nahoře od osy dveří. Za historickou mříží jsou dvoukřídlé dveře, automatické otevíraní do stran. Průjezd je dostatečný, manipulační prostor v zádveří je taktéž dostatečný, vpravo je Recepce, kde se musí návštěvy hlásit jdoucí mimo Podatelnu, vlevo je Podatelna a informace.

Podatelna a informace má dvoukřídlé dveře, otevíraní automatické do stran, průjezd je dostatečný.            V Podatelně jsou odbavovací přepážky, výška 100 cm, podjezd pouze 16 cm, přepážka je prosklená. Součástí Podatelny je i Czech point. K přepážce Czech pointu je zúžený přístup mobilním prvkem (stolem), šířka průjezdu max. 70 cm.

Upravené WC je v přízemí interiéru objektu. Vstup do interiéru je na čip, otevírají se také z Recepce po nahlášení.

Interiér

Vstup ze zádveří do interiéru objektu je přes dvoukřídlé dveře, otevíraní automatické do stran, dveře jsou uzavřené (otevírání čipem), průjezd je dostatečný. Vstup do interiéru zajistí personál Recepce po nahlášení. V přízemí se nachází výtah spojující přízemí až 4. patro, upravené WC, při vstupu vpravo za neoznačenými dveřmi. Prostory pro veřejnost jsou přístupné výtahem nebo po točitém schodišti od přízemí do 4. patra, kde jsou rozdělené jednotlivé kanceláře. Na jednotlivých patrech jsou směrové tabule, evakuační plány a další informace. Ve všech patrech je od výtahu manipulační prostor dostatečný. Vstupy do kanceláří mají ve většině jednokřídlé dveře, otevírání směrem dovnitř, šířka min. 80 cm a výška prahů max. 3 cm. Dále dveře dvoukřídlé, otevírání hlavního i vedlejšího křídla směrem dovnitř, šířka každého křídla je 63 cm, výšky prahů od 3 cm do 5 cm.

Výjimky: V 1. patře je kancelář Odbor právní organizační, kde jsou jednokřídlé dveře, otevírání směrem dovnitř, šířka dveří 90 cm, výška prahu 9 cm. Dále v 3. patře, kancelář Vedoucího odboru kanceláře primátora, kde jsou dveře jednokřídlé, otevírání směrem dovnitř, šířka jen 71 cm a ve 4. patře od výtahu vlevo je snížený průchod, výška 187 cm, průjezd dostatečný, horní hrany sníženého průchodu mají kontrastní značení z obou stran.

Na všech patrech je pouze WC běžné. Upravené, částečně přístupné WC, je pouze v přízemí.

Rozpis jednotlivých kanceláři v patrech:

1. patro - Odbor právní a organizační, Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti, Euroregion Silesia, Kancelář tajemníka - PERS

2. patro - primátor města, tajemník magistrátu, 1. náměstek primátora, náměstci primátora

3. patro - kancelář primátora, Odbor přípravy a realizace investic

4. patro - kancelář tajemníka, Odbor kontroly, interního auditu, a bezpečnosti

Výtah

V objektu je pouze jeden výtah, volně přístupný, který spojuje pro veřejnost přízemí až 4 patro, dojezd na hlavních podestách. Nástupní plocha do výtahu je dostatečná. Dveře výtahu šachetní i klecové mají šířku 79 cm, otevírání automatické. Klec má vzhledem k točitému schodišti nepravidelný tvar (zaoblený), šířka 88 cm, hloubka (levá strana) 110 cm. Ovládače na nástupních plochách jsou ve výšce max. 115 cm. Ovládače v kleci na levé straně, výška max. 118 cm, odsazení od nejbližšího rohu 42 cm. Veškeré ovládače výtahu uvnitř i vně mají reliéf rytý a Braillovo písmo číslice. Hlášení je akustické i fonetické, vybavení klece mádlo na čelní stěně, výška mádla max. 120 cm, sedátko funkční ve všech polohách a v dosahu ovládačů. Zrcadlo v kleci není.

WC

Upravené, částečně přístupné WC, je pouze v přízemí, od vstupu vpravo. Vstupní dveře k WC nejsou označené. V zádveří je kabina volně přístupná, samostatná, manipulační prostor dostatečný. Šířka dveří kabiny je min. 90 cm, otevírání ven z kabiny vlevo, madla na dveřích z obou stran, venkovní madlo neomezuje průjezd, dveře kabiny jsou označené.

Šířka kabiny 140 cm a hloubka min. 160 cm, vypínač je vpravo ve výšce max. 108 cm. Mísa WC je z pohledu od dveří vlevo (vzdálenosti levý bok mísy/levá stěna 25 cm; pravý bok mísy/pravá stěna 73 cm), odsazení WC mísy od zadní stěny 53 cm a výška sedátka 48 cm. Toaletní papír je v dosahu z WC mísy, prostor pro invalidní vozík vedle WC mísy je blokovaný mobilním prvkem (na kolečkách). Lze přemístit. Splachování automatické a funkční. Mádla jsou v pořádku, vlevo pevné (délka 55 cm, výška 80 cm), vpravo sklopné (délka 80 cm, výška 80 cm), osová vzdálenost 62 cm, zátěžová zkouška v pořádku. Umyvadlo, výška 80 cm, podjezd blokovaný mobilním prvkem (koš pod umyvadlem lze přemístit), baterie páková (krátká), výška od podlahy 94 cm, zrcadlo je spodní hranou vysoko. Signalizační tlačítko pro přivolání pomoci chybí. Přebalovací pult není. Označení Braille není.

Běžné WC se nachází v každém patře mimo přízemí.

Parkování

Vyhrazené parkování u objektu není, nejbližší možné parkování je v okruhu 1 km, Parkovací dům, vjezd z Nákladní ulice, veřejné parkoviště, vjezd z Masarykové třídy anebo veřejné parkoviště u České spořitelny a Hotelu Koruna.

Fotogalerie

Mapa

Mapováno 03/2018  

Poznámky

Mapování a kategorizaci provedli Pavel Carbol a Jan Martínek pod odborným dohledem Ing.arch. Jana Tomandla, lektora a speciality na mapování přístupnosti z POV