VIDEOPROJEKCE

Přehled objektů, u kterých ji bylo provedené MKPO (Mapování a kategorizace přístupnosti objektu)